×
Fubbie maakt gebruik van eigen cookies en die van derden om zo een betere service te kunnen verlenen en zorgt er daarnaast voor dat de advertenties beter bij jouw voorkeuren aansluiten. Als je gebruik maakt van onze website ga je akkoord met ons cookie-beleid. Lees meer

Hey jij daar! Hier kan je de app van Fubbie downloaden, Fubbie is (momenteel) enkel nog toegankelijk via onze app. Download hem snel en geniet van vele voordelen!


 • Windows
 • Mac
 • Log in Fubbie

  Wachtwoord/naam kwijt?
  FAQ
  Vind hier alle antwoorden over jou vragen!

  Algemene Voorwaarden van Fubbie.nl

  1. Gebruik van onze Fubbie website:

  1. Iedereen heeft toestemming om gebruik te maken van onze Fubbie Website, mits je de regels naleeft.
  2. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten (mobiele kosten, internetkosten etc.) die het bezoeken van onze Fubbie Website op kunnen
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten die tijdens het maken van aankopen (Zowel met, als zonder toestemming).
  4. Voor sommige onderdelen op onze Fubbie Website moet je geregistreerd zijn om deze te kunnen bezoeken of aan deze onderdelen mee te kunnen doen. Voor het registreren dien je enkele persoonlijke gegevens in te vullen, zoals een gewenste inlogcombinatie en jouw e- mailadres. Het inloggen gebeurt met dezelfde gegevens als welke je hebt ingevuld bij het registreren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het goed gebruiken van deze gegevens en voor het veilig bewaren van de gegevens, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw persoonlijke onderdelen van onze Fubbie
  5. Het beeldmateriaal dat op onze Fubbie Website gebruikt wordt is oorspronkelijk afkomstig van Habbo Hotel/Sulake (hierna samengevoegd “Sulake”) en alle rechten liggen bij hun. Echter is niet al het beeldmateriaal oorspronkelijk van Sulake, zo kunnen wij hebben verder geborduurd op hun beeldmateriaal, beeldmateriaal hebben gewijzigd of gelijkend beeldmateriaal hebben ontworpen. Het overnemen van content (hier valt alles onder, zowel beeldmateriaal, tekst, ontwerp etc.) is hierdoor alsnog verboden. Voor het gebruiken van content wat oorspronkelijk van onze Fubbie Website afkomstig is, dien je toestemming te geven.
  6. Contact opnemen met het beheerder van onze Fubbie Website, kan worden gedaan door de Helptool te gebruiken op onze Website. Er is ook een mogelijkheid om contact op te nemen met een Moderator, dit is echter alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd in het spel.
  7. Je verleent ons alle rechten om jouw geplaatste gebruikerscontent te veranderen, te verwijderen, te vertalen of elders te gebruiken. Ook geef je andere bevoegde gebruikers een niet-exclusieve licentie om zich via de Website toegang te verschaffen tot jouw Gebruikerscontent.
  8. De diensten die wij aanbieden zijn op vrijwillige basis aangeboden en zijn op vrijwillige basis te gebruiken.
  9. Je zult deze faciliteiten van de website niet gebruiken in verband met onderzoeken, wedstrijden, piramidesystemen, kettingbrieven of junkmail, en geen ongevraagde e-mail (spam) naar anderen zult versturen;

  2. Privacy bij Fubbie.nl

  Fubbie.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Fubbie.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/11/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

  1. Door gebruik van onze Fubbie Website geef je toestemming aan ons om jouw persoonlijke gegevens te bekijken en te verwerken.
  2. Persoonlijke gegevens op de Website zijn alle gegevens die jij via de website aan ons doorgeeft en die het systeem van jou verwacht te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die je indirect doorgeeft (zoals het bezoeken van de website) en gegevens die je direct doorgeeft (zoals het invullen van een formulier).
  3. Persoonlijke instellingen en voorkeuren kunnen door ons worden opgeslagen via “Cookies”. Een cookie is een klein bestandje dat wordt opgeslagen op je computer, maar dat bestandje is verder niet schadelijk. Cookies kunnen worden opgeslagen voor een bepaalde tijd (van heel kort tot heel lang), op onze Fubbie Website komen verschillende tijden Cookies
  4. Persoonlijke gegevens en instellingen worden alleen gebruikt om jou toegang tot jouw persoonlijke onderdelen te geven en om deze aan jouw persoonlijke voorkeuren aan te passen. Jouw gegevens zullen dus niet aan derden worden gegeven of verkocht, mits dit anders op de website is
  5. Vanwege de veiligheid is het noodzakelijk dat een aantal mensen onze Fubbie Website in de gaten houdt en deze mensen kunnen daardoor ook een aantal persoonlijke gegevens inkijken. Deze gegevens kunnen eventueel worden aangepast, gebruikt of verwijderd worden. Gegevens die niet voor deze mensen in te kijken zijn, zijn primaire persoonlijke gegevens, waaronder jouw inloggegevens (wachtwoord en e-mailadres).
  6. Het kan zijn dat er content van andere websites op onze Fubbie Website te vinden is. Het gaat hier dan om reclame en plugins van sociale media. Fubbie beheert deze content niet en is hier daardoor niet voor

  3. Regels van fubbie.nl

  De regels vermeld in dit document of pagina gelden overal op onze Fubbie Website.

  Mensen die de veiligheid op onze Fubbie Website bewaren, hebben de exclusieve toestemming om enkele regels te negeren. Deze voorwaarde staat enkel en alleen voor de bewaarders van veiligheid, anderen dienen zich aan alle regels te houden.

  Je dient je aan de volgende regels te houden:

  1. Het is verboden om aggresieve, seksuele (of seksueel getinte) of racistische content te plaatsen.
  2. Het is verboden om ruzie uit te lokken, ruzie te maken, iemand lastig te vallen of (uit te) schelden.
  3. Het is verboden om persoonlijke gegevens te vragen, af te dwingen of te
  4. Het is verboden om te spammen en/of te flooden op welke manier dan
  5. Het is verboden om je voor te doen voor een medewerker van onze Fubbie
  6. Het is verboden om andere gebruikers aan te sporen om de regels te
  7. Het is verboden om onderwerpen op het forum omhoog te halen als deze niet meer actueel (kunnen)
  8. Het is verboden om zonder toestemming van een ouder/verzorger aankopen te doen als je niet degene bent die de rekening
  9. Het is verboden om een website te adverteren die niet in onze Linkpsrtnerlijst is opgenomen, tenzij je deze advertentie hebt gekocht in de daarvoor bestemde advertentie ruimte (zoals hiernaast).
  10. Het is verboden om onderdelen van onze Fubbie Website te bezoeken, waar jij geen rechten voor hebt. Hierdoor is het dus ook verboden om in te

  4. Rechten van Fubbie

  Onze Fubbie Website heeft ten alle tijden het recht om de Website aan te passen of (gedeeltelijk) te sluiten. Wanneer de Algemene Voorwaarden of Regels worden gewijzigd, dien je deze alsnog na te leven. De Website heeft niet de verplichting jou op de hoogte te brengen van deze wijzigingen, daarom raden wij aan dit document regelmatig te raadplegen.

  1. Onze Fubbie Website heeft ten alle tijden het recht om (gebruikers)content aan te passen, te gebruiken, te verplaatsen of te verwijderen.
  2. Onze Fubbie Website heeft ten alle tijden het recht om jou de toegang tot de website te ontnemen.

  5. Maatregelen op Fubbie

  Wanneer jij de regels niet naleeft heeft onze Fubbie alle recht om maatregelen te nemen. Deze maatregelen zullen per overtreding kunnen verschillen. Medewerkers met speciale rechten kunnen deze maatregelen treffen.

  1. Onze Fubbie Website heeft het recht om jou een waarschuwing te geven.
  2. Onze Fubbie Website heeft het recht om jou een waarschuwing te sturen, waaraan een percentage is gekoppeld. Dit percentage wordt bij jouw huidige percentage gevoegd en bij 100% wordt de toegang tot jouw Fubbie-account geweigerd.
  3. Onze Fubbie Website heeft het recht jouw IP de toegang tot de Website te ontzeggen voor een bepaalde duur.
  4. Onze Fubbie Website heeft het recht de toegang tot jouw account te blokkeren.